Chính sách bảo mật

1 Thu thập thông tin

Việc thu thập dữ liệu trên website bao gồm:

– Thông tin cá nhân: bao gồm Họ và tên, địa chỉ, email, số điện thoại.

– Mục đích: để Diggate có thể liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký mua sản phẩm trên website của chúng tôi nhằm đảm bảo được quyền lợi cho khách hàng.

– Lưu ý: Khách hàng sẽ phải tự chịu trách nhiệm hoàn toàn về bảo mật và lưu trữ mọi hoạt động dưới tên đã đăng ký, mật khẩu lẫn email của chính mình. Đồng thời, khách hàng cũng chịu trách nhiệm thông báo kịp thời cho Diggate về những vấn đề liên quan đến bảo mật để có biện pháp giải quyết kịp thời.

2 Sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân của khách hàng được thu thập sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ Diggate. Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho quý khách. Diggate sử dụng thông tin khách hàng để:

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng với Diggate.

– Liên lạc và giải quyết kịp thời với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt

– Cung cấp các dịch vụ liên quan đến khách hàng.

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hoại tài khoản người dùng của khách hàng hoặc các hoạt động giả mạo khách hàng

– Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật có thẩm quyền thì Diggate có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

3 Thời gian lưu trữ thông tin

Diggate sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong những trường hợp sau:

– Trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

– Cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập thông tin.

– Khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4 Quyền lợi của khách hàng

Khách hàng có các quyền bảo vệ dữ liệu sau:

– Bạn với thể yêu cầu quyền truy cập, sửa chữa, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân của mình.

– Bạn có thể phản đối việc xử lý thông báo cá nhân của mình, yêu cầu tôi tránh sử dụng thông tin cá nhân của bạn hoặc đề nghị hạn chế chuyển giao thông tin cho bên thứ 3.

– Nếu chúng tôi đã thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn với sự đồng ý của bạn, thì bạn  thể rút lại sự đồng ý của mình bất kỳ lúc nào.

4 Không chia sẻ thông tin

Tôi tôn trọng và sẽ cam kết sẽ không tiết lộ thông tin của bạn cho bên thứ ba nào hay những hành vi trái phép làm  ảnh hưởng gây khó chịu với người truy cập website của tôi. Nên bạn cứ an tâm về điều này.

5 Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin 

Những thông tin cá nhân trên website được phép tiếp cận bởi:

– Ban quản trị website.

– Khách hàng sở hữu thông tin cá nhân đó.

– Các cơ quan Pháp luật Việt Nam có thẩm quyền (khi được yêu cầu).

6. Địa chỉ đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, bạn có thể liên hệ với tôi bằng những thông tin bên dưới:

Địa chỉ: 87/8 Khuông Việt, Phú Trung, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 70000

Hotline: +84 0848 685 257

Email: dig.gate.05@gmail.com